Minami as Lupin's Zenigata

Hello
**Minamigata**
🎶 Moyjo 🎶 Moyjo!